Infosys Limited INFY

INFY NYSE
INFY
Infosys Limited NYSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

INFY Yatırım Makbuzu Grafiği

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. İşlem yapmaya başla
Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Teknoloji Hizmetleri
Endüstri: Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Infosys Limited, danışmanlık, teknoloji, dış kaynak kullanımı ve yeni nesil servislerle uğraşmaktadır. Şirket, yan kuruluşlarıyla birlikte, uygulama geliştirme ve bakımı, bağımsız doğrulama, altyapı yönetimi, ürün mühendisliği, yaşam döngüsü çözümleri ve iş süreci yönetimi içeren mühendislik hizmetleri içeren işletme bilgi teknolojisi hizmetleri sunmaktadır; danışmanlık, kurumsal çözümler, sistem entegrasyonu ve gelişmiş teknolojileri içeren danışmanlık ve sistem entegrasyon hizmetleri; Finacle dahil bankacılık çözümü ve Analitik, Bulut ve Dijital Dönüşüm alanlarındaki teklifleri de içeren entelektüel mülkiyet temelli yeniliği hızlandırıcı ürünler, iş platformları ve çözümler sunuyor. Bölümleri; Finansal Hizmetler ve Sigortacılık (FSI), İmalat ve Hi-tech (MFG & Hi-TECH), Enerji ve Altyapı, İletişim ve Hizmetler (ECS), Perakende, Tüketici Paketli Mallar ve Lojistik (RCL) ve Yaşam Bilimleri ve Sağlık (LSH).