HOUSING DEVEL FIN

HDFC NSE
HDFC
HOUSING DEVEL FIN NSE
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

HDFC Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finans
Endüstri: Finans/Kiralık/Kiralama
Housing Development Finance Corporation Limited bir holding şirketidir. Şirket, Hindistan'da konut, ticari gayrimenkul ve diğer başaka amaçlar için satın alma veya inşaat amaçlı krediler yoluyla finansman sağlamaktadır. Şirketin bölümleri arasında krediler, hayat sigortası, genel sigorta, varlık yönetimi ve diğerleri yer almaktadır. Perakende bölümünde motor, sağlık, seyahat, ev ve kişisel kaza gibi sigorta ürünlerini ve şirket bölümünde mülk, deniz, havacılık ve sorumluluk sigortası gibi özelleştirilmiş ürünler sunmaktadır. Ayrıca, portföy yönetimi, yatırım fonu, emlak yatırım yönetimi, proje yönetimi, yatırım danışmanlığı ve mülkiyetle ilgili hizmetler sunmaktadır. Dağıtım ağı, 4.520'nin üzerinde şubesi ve 2.590'dan fazla yerde bulunan yaklaşık 12.000 otomatik ATM'leri kapsamaktadır. İştirakleri arasında HDFC Developers Ltd., HDFC Investments Ltd., HDFC Trustee Co. Ltd. ve HDFC Asset Management Co. Ltd. bulunmaktadır.

Son Haberler