VTB VTBR

VTBRMOEX
VTBR
VTBMOEX
 
İşlem yok
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Değerleme
İşletme Değeri/FAVÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjinler}
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FAVÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Finance
Endüstri: Regional Banks
VTB Bank PJSC, çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunan bir finans kuruluşudur. Aşağıdaki segmentlerde faaliyet göstermektedir: Kurumsal Yatırım Bankacılığı; Orta Ölçekli Kurumsal Bankacılık; Bireysel Bankacılık; Hazine; ve Diğer İşletmeler. Kurumsal Yatırım Bankacılığı segmenti büyük kurumsal müşterilere hizmet vermektedir. Orta Kurumsal Bankacılık segmenti, orta ölçekli kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır. Bireysel Bankacılık segmenti, bireylere ve küçük işletme müşterilerine ve her türlü sigorta hizmetine hizmet sunmaktadır. Şirket 17 Ekim 1990 tarihinde kurulmuştur ve merkezi St. Petersburg, Rusya Federasyonu'dur.