TRACKER FUND
2800 HKEX

2800
TRACKER FUND HKEX
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

Mali tablolar

Tüm anahtar rakamlarıyla birlikte TRACKER FUND mali özet

Mevcut 2800 piyasa değeri 95.209B. Şirketin HBK TTM'si 4.47, temettü getirisi % 3.09 ve K/Z 5.67'dir.

Kazanç
İleri:
Gelir Tablosu
Bilanço
Nakit akımı