TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) UNITS

2800 HKEX
2800
TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) UNITS HKEX
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

2800 finans tabloları: Gelir tablosu

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) UNITS mali tabloları

Aşağıdaki yıllık ve üç aylık kazanç raporu, 2800 performansını anlamanıza yardımcı olacaktır.

TTM
Brüt Kar
Toplam Gelir
Cost of goods sold
İşletme giderleri (SMM hariç)
Faaliyet Gelirleri
Faaliyet dışı gelir, toplam
vergi öncesi gelir
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net kar
Durdurulan operasyonlar
Net Gelir
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Adi hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Ödenmemiş ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖK
FAVÖK
Toplam Faaliyet Giderleri