RI temelleri

PERNOD RICARD temel finansal istatistikler ve oranlar

RI fiyat-satış oranı 4.35. Şirketin Kurumsal Değerinin FAVÖK oranına oranı 16.03'dır. 2022 itibariyle 19.48k kişiyi istihdam ettiler.

İstatistikler
‪0‬
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Döviz: EUR
Mevcut
Temel istatistikler
Toplam Ödenmemiş Ortak Hisse Senetleri
Değerleme oranları
Fiyatın kazanca oranı
Fiyatın satışa oranı
Fiyatın nakit akışa oranı
Fiyatın deftere oranı
Kuruluş değeri
Kurumsal değer / FAVÖK oranı
Karlılık oranları
Varlık getirisi %
Özkaynak kârlılığı %
Yatırılan sermayenin getirisi %
Brüt kar marjı %
Faaliyet kar marjı %
FAVÖK marjı %
Net marj %
Likidite oranları
Hızlı oran
Şimdiki oran
Envanter/gelir oranı
Varlık cirosu
Ödeme gücü oranları
Borç / aktif varlık oranı
Borç/öz sermaye oranı
Uzun vadeli borcun toplam aktiflere oranı
Uzun vadeli borçların toplam özkaynaklara oranı