VALE ON NM

VALE3 BMFBOVESPA
VALE3
VALE ON NM BMFBOVESPA
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

VALE3 Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Enerji-dışı Mineraller
Endüstri: Çelik
Vale S.A. (Vale), metal ve madencilik şirketidir. Şirket ayrıca demir cevheri ve demir cevheri peletleri ile nikel üreticisidir. Şirketin bölümleri Demirli mineraller, Kömür, Baz metalleri, Gübreler ve Diğerleri'dir. Demir içerikli mineraller, demir cevheri, pelet ve lojistik hizmetleri, manganez ve ferro alaşımlar ve diğer demirli ürünler ve hizmetler gibi demirli minerallerin üretimi ve çıkartılmasından oluşmaktadır. Kömür segmenti, kömürün çıkarılması ve lojistik hizmetleridir. Ana metal segmenti, demir dışı minerallerin üretimini ve çıkartılmasını içerir ve nikel ve yan ürünleri (ferro nikel, bakır, değerli metaller ve diğerleri) ve bakır olarak sunulur. Gübreler segmentinde, besin maddeleri ve diğer gübre ürünlerinin üç ana grubunun üretimi bulunmaktadır. Diğerleri bölümü, diğer işletmelerdeki ortak girişimler ve iştiraklerdeki diğer ürün, hizmet ve yatırımların satış ve masraflarını içermektedir.

Son Haberler