AENA, S.M.E., S.A

AENA BME
AENA
AENA, S.M.E., S.A BME
 
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO
Gelecek Kazançlar
HBK
Piyasa Değeri
Tem. Getiri
FKO

AENA Hisse Senedi Grafiği

Değerleme
İşletme Değeri/FVAÖK, SOİA
İşletme Değeri, FQ
Piyasa Değeri —Temel
Çalışan Sayısı
Hissedar Sayısı
Fiyat/Kâr, SOİA
Fiyat/Gelir, SOİA
Fiyat Defter Değeri Oranı, MY
Fiyat/Satış Oranı, MY
Bilanço
Cari Oranı, MO
Borç/Özsermaye, MO
Net Borç, MÇ
Hızlı Oran, MO
Toplam Aktifler, MO
Toplam Borç, MO
Faaliyet Metrikleri
Aktif Kârlılığı, SOİA
Özkaynak Kârlılığı, SOİA
Yatırım Sermayesi Kârlılığı, SOİA
Çalışan başına Gelir, SOİA
Fiyat Geçmişi
Ort. Hacim (10 gün)
Beta - 1 Yıl
Fiyat - 52 Hafta Yüksek
Fiyat - 52 Hafta Düşük
Temettüler
Ödenmiş Temettüler, MY
Hisse başı Temettü, MY
Beklenen Yıllık Temettüler
Temettü Getirisi
Marjlar
Net Marj, SOİA
Brüt Marj, SOİA
Faaliyet Marjı, SOİA
Vergi Öncesi Marj, SOİA
Gelir Tablosu
Basit HBK, Net Kâr
Hisse başına Kazanç, Basit, SOİA
FVAÖK, SOİA
Brüt Kâr, MY
Son Yıllık HBK
Son Yıllık Kazanç, MY
Net Gelir, MY
Toplam Gelir, MY
Serbest Nakit Akımı, SOİA

Profil

Sektör: Taşımacılık
Endüstri: Ulaşım
Aena SA, öncelikli olarak havaalanı işletmeciliği yapan İspanya merkezli bir şirkettir. Şirketin faaliyetleri dört bölüme ayrılmıştır: havalimanı yönetimi, jet hizmetleri, güvenlik, taşıma, kargo ve yakıt hizmetlerinin yönetiminden sorumlu Havacılık alt bölümleri ve diğer taraftan duty free ve özel mağazalar da dahil olmak üzere restoran hizmetleri, araba kiralama gibi bankacılık hizmetleri ve reklam gibi işleri içeren ticari alt bölümden oluşan Havaalanları bölümü; Otopark, depo ve arsa gibi gayrimenkul varlıklarını yöneten terminal dışındaki Hizmetler bölümü; Başta Meksika, Kolombiya ve Birleşik Krallık'taki diğer havaalanı sahiplerine yatırım yapan Şirket'in bağlı kuruluşu Aena Desarrollo Internacional SA'nın faaliyetlerini içeren Uluslararası bölümü; ve Diğerleri bölümü de kurumsal faaliyetleri kapsar. Şirket, turizm, aktarma ve bölgesel hava limanlarının yanı sıra helikopter ve genel havacılık alanlarını yönetmektedir. Hedef çalışma bölgesi Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'yı kapsar.

Breaking news