IFT temelleri

Gelir, giderler, kâr ve zarar dahil olmak üzere INFRATIL LIMITED mali tabloları

Son altı aylık dönem için IFT şirketinin toplam geliri 527.94M AUD değeridir ve bir önceki altı aylık döneme kıyasla 31.45% daha yüksektir. H1 22 döneminin net geliri 306.26M AUD'dur.

‪0‬
Toplam Gelir
Brüt Kar
Faaliyet gelirleri
Vergi öncesi gelir
Net gelir
Döviz: AUD
TTM
Toplam GelirYY büyüme
Satılan malların maliyeti
Brüt KarYY büyüme
İşletme giderleri (COGS hariç)
Faaliyet gelirleriYY büyüme
Faaliyet dışı gelir, toplam
Vergi öncesi gelirYY büyüme
Kazançlarda öz sermaye
Vergiler
Kontrol gücü olmayan/azınlık payı
Vergi sonrası diğer gelir/gider
Durdurulan faaliyetler öncesi net gelir
Durdurulan faaliyetler
Net gelirYY büyüme
Seyreltme ayarı
Tercih edilen temettüler
Ortak hissedarlara sunulan seyreltilmiş net gelir
Hisse başına temel kazanç (Temel EPS)YY büyüme
Hisse başına seyreltilmiş kazanç (Seyreltilmiş EPS)YY büyüme
Tedavüldeki ortalama temel hisse
Seyreltilmiş hisseler ödenmemiş
FAVÖKYY büyüme
FVÖKYY büyüme
Toplam faaliyet giderleri