//@version=1
study("2",shorttitle="2", overlay=true)


// Getting inputs Fast MACD
fastlength = 3 // input(title="(Fast) Fast Length", type=integer, defval=5)
slowlength = 10 // input(title="(Fast) Slow Length", type=integer, defval=15)

// Getting inputs Slow MACD
fastlength2 = 8 // input(title="(Slow) Fast Length ", type=integer, defval=12)
slowlength2 = 18 // input(title="(Slow) Slow Length", type=integer, defval=26)


src = input(title="Close", defval=close)

//Checkbox simple MA vs EMA
sma_source = false //input(title="CHECK", type=bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating Fast MACD
fast_ma = sma_source ? sma ( src , fastlength) : ema ( src , fastlength)
slow_ma = sma_source ? sma ( src , slowlength) : ema ( src , slowlength)
macdfast = fast_ma - slow_ma

// Calculating Slow MACD
fast_ma2 = sma_source ? sma ( src , fastlength2) : ema ( src , fastlength2)
slow_ma2 = sma_source ? sma ( src , slowlength2) : ema ( src , slowlength2)
macdslow = fast_ma2 - slow_ma2// macd divergence
bulldiv1 = (macdfast>macdfast and macdslow<macdslow)
beardiv1 = (macdfast<macdfast and macdslow>macdslow)

macdstyle = 1//input(.1, title="Trend Deviation %")
thick = 2// input(2, title="TrendThickness (1 for line)")

colmacd = macdfast>macdslow ? col_grow_above : col_fall_below
plotshape(crossover(macdslow, macdfast), title="TriangleSHORT2", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.small)
plotshape(crossover(macdfast, macdslow), title="TriangleLONG2", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.small)


ema55= ema (close, 55)

//inputs
len1 = 5 //input(7,title="RSI Length")
len2 = 6 //input(9,title="EMA Length")
ema = ema (close,len1)
rsi = rsi ( ema ,len1)
rsiema = ema ( rsi ,len2)

offsetema = offset( ema (close,5),2)
check1 = high>high
check = low<low

//ENTRies
long = crossover( rsi ,rsiema) and check1
short = crossunder( rsi ,rsiema) and check//plot trend change
plotshape(crossunder( rsi ,rsiema), title="Dot Short", style=shape.circle, location=location.abovebar, color=red, textcolor=red, size=size.tiny)
plotshape(crossover( rsi ,rsiema), title="Dot Long", style=shape.circle, location=location.belowbar, color=green, textcolor=green, size=size.tiny)

alertcondition(long, title="Dot Long", message="DotLong")
alertcondition(short, title="Dot Short", message="DotShort")
// div start

source = close
fast_length = 5 // input(title="(Fast) Fast Length", type=integer, defval=5)
long_term_div = true //input(true, title="Use long term Divergences?")
div_lookback_period = 55 // input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = 9 // input(9, minval=1)
slowLength= 21 // input(21,minval=1)
signalLength= 1 //input(1,minval=1)
smoother = 1 // input(1,minval=1)
fastMA = ema (source, fastLength)
slowMA = ema (source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=( macd /slowMA)*100
d = sma (macd2, smoother) // smoothing PPO

bullishPrice = low

priceMins = bullishPrice > bullishPrice and bullishPrice < bullishPrice or low == low and low < low and low < low or low == low and low == low and low < low and low < low or low == low and low == low and low and low == low and low < low and low < low // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d and d < d // this line identifies bottoms in the PPO


BottomPointsInPPO = oscMins

bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice and bearishPrice > bearishPrice or high == high and high > high and high > high or high == high and high == high and high > high and high > high or high == high and high == high and high and high == high and high > high and high > high // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d and d > d // this line identifies tops in the PPO

TopPointsInPPO = oscMaxcurrenttrough4=valuewhen (oscMins, d, 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d, 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d, 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d, 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO

currenttrough6=valuewhen (priceMins, low, 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low, 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high, 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high, 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price


delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high : na

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na

//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO

long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)

y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO
y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO

y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)

bulldiv= BottomPointsInPPO ? d : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d: na // plots dots at tops in the PPO


i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence

i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div
dev= 14 //input(14, title="SET")

shortCond = oscMax and (((d / valuewhen(oscMax, d, 1)) > 1-(dev/100)) and ((d / valuewhen(oscMax, d, 1)) < 1+(dev/100)))
longCond = oscMins and (((d / valuewhen(oscMins, d, 1)) > 1-(dev/100)) and ((d / valuewhen(oscMins, d, 1)) < 1+(dev/100)))plotshape(shortCond, title="Triangle Long", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.small)
plotshape(longCond, title="Triangle Short", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.small)
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?