Top10Algo

9. Toguz Tug [eWTopTenAlgo]

EN:
Tokuz Tuğ is an algorithm created by combining eight different functions and the 9th function that combines these functions together. The 9th function is a Quantum Mechanics and is calculated using the Schrödinger Equation. The number nine is the blessed number in Turkish and Altaic mythology, folk culture, folk beliefs and shamanism; Such as Nine Tug, Nine Oguz, Nine Tribe, Nine Earth, Nine Sky. For this reason, each function used is named after a separate Turkish neck. 1. OGUZ, 2. ATILLA, 3. BILGE HAN, 4. TUĞRUL, 5. KUTLUG SAD, 6. TONRA, 7. KUNU, 8. TURUK, 9. TOKUZ TUG. It is designed to be used in 3 or 5 hour periods to follow up medium and long term trends in the algorithm stocks.


TR: Tokuz Tuğ sekiz farklı fonksiyonun ve bu fonksiyonları bir arada toplayan dokuzuncu fonksiyonun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir algoritmadır. 9. foknsiyon bir Kuantum Mekaniğidir ve Schrödinger Denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. Dokuz rakamı, Türk ve Altay mitolojisinde, halk kültüründe, halk inancında ve şamanizmde kutlu rakamdır; Dokuz Tuğ, Dokuz Oğuz, Dokuz Boy, Dokuz Yer, Dokuz Gök gibi. Bu sebeple kullanılan her fonksiyona ayrı bir Türk boyunun ismi verilmiştir. 1. OGUZ, 2. ATILLA, 3. BILGE HAN, 4. TUĞRUL, 5. KUTLUG SAD, 6. TONRA, 7. KUNU, 8. TURUK, 9. TOKUZ TUG. Algoritma hisse senetlerinde orta ve uzun vadeli trend takibi yapmak için 3 veya 5 saatlik peryotlarda kullanmak tasarlanmıştır.
Yalnızca davetli komut dosyası

Bu komut dosyasına erişim, yazar tarafından yetkilendirilen kullanıcılarla sınırlıdır ve genellikle ödeme gerektirir. Sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızca izin talep edip yazarından bu izni aldıktan sonra kullanabileceksiniz. Daha fazla bilgi için Top10Algo ile iletişime geçin veya yazarın aşağıdaki talimatlarını izleyin.

TradingView, yazarına % 100 güvenip komut dosyasının nasıl çalıştığını anlayana kadar bir komut dosyası için ödeme yapmamanızı ve onu kullanmamanızı önerir. Çoğu durumda, Topluluk Kütüphanemizde ücretsiz olarak iyi bir açık kaynak alternatifi bulabilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?

Hatırlatma: erişim istemeden önce lütfen okuyun.