Top10Algo

1. Gösterge Trend[eWToptenAlgo]

EN: Indicator Trend is a momentum algorithm that measures the direction of the trend. It recalculates the Volume Weighted Moving Average and Tilson functions included with a certain frequency value according to the closing price and this trend helps us determine trend times. The size of the frequency correction motion. It Looks at the Logarithmic to functions. Is the zigzag of argument correction? otherwise it is a shortcut for a flat / flat correction . You can use the minus frequency value minus in zigzags, while it is handled with lower frequencies in flat or flat corrections .


TR: Gösterge Trend, trendin yönünü ölçen bir momentum algoritmasıdır. İçeriğinde bulunan Volume Weighted Moving Average ve Tilson fonksiyonlarını belli bir frekans değeri ile kapanış fiyatına göre yeniden hesaplar ve bu sayede trend değişim zamanlarını belirlememize yardımcı olur. Frekans değeri düzeltme hareketinin boyutuna göre değişiklik gösterir. Fonsiyonlara Logaritmik bakar.Frekans değerini belirlememizde yardımcı olan argüman düzeltmenin zigzag mı? yoksa yassı/flat bir düzeltmemi olacağını kestirmektir. Zigzaglarda frekans değeri eksi yönde daha fazla büyürken yassı yada flat düzeltmelerde daha düşük frekanslarla ele alınır.
Yalnızca davetli komut dosyası

Bu komut dosyasına erişim, yazar tarafından yetkilendirilen kullanıcılarla sınırlıdır ve genellikle ödeme gerektirir. Sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızca izin talep edip yazarından bu izni aldıktan sonra kullanabileceksiniz. Daha fazla bilgi için Top10Algo ile iletişime geçin veya yazarın aşağıdaki talimatlarını izleyin.

TradingView, yazarına % 100 güvenip komut dosyasının nasıl çalıştığını anlayana kadar bir komut dosyası için ödeme yapmamanızı ve onu kullanmamanızı önerir. Çoğu durumda, Topluluk Kütüphanemizde ücretsiz olarak iyi bir açık kaynak alternatifi bulabilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?

Hatırlatma: erişim istemeden önce lütfen okuyun.