Top10Algo

10. SQZ MOMENTUM LSvwMA [eWTopTen Algo]

EN: This Algorithm is a derivative of John Carter's "TTM Squeeze" volatility indicator. Many strategists have taken the indicator on Tradingview with simple moving averages and have looked at the biggest mistake only by dealing with squeeze and exit processes to squeeze. But I used the algorithm to determine where the markets would actually explode. For example, instead of using SMAs , I tested them on the Linear Regression Curve using Volume Weighted Moving Averages and Hull MAs. This gave me the opportunity to develop a more responsive algorithm and identify where the actual explosion would occur. The Gray Circles in the midline show that the market is entering a new jam (in the Bollinger Bands and Keltner Channel). This means low volatility , the market prepares itself for an explosive move (up or down). White Circles mean that it is about to get out of the jam. The Blue Circles, which no one can calculate, now inform that the exit is no longer jammed and that the explosion has taken place.
Mr. Carter recommends that you wait until the first gray after a gray cross and take a position in the momentum direction (for example, if the momentum value is above zero, relax). Exit position when the momentum changes (increase or decrease, this is indicated by a color change). In this algorithm, I tried to achieve good entry points using an additional indicator such as ADX and WaveTrend. To draw the histogram, I used a different method based on Linear Regression . Mr.Carter uses a simple momentum indicator .
In summary, this algorithm is a strict algorithm in which additional 4-5 indicators are blended. Conveniences for Everyone ...


TR: Bu Algoritma John Carter'ın "TTM Squeeze" volatilite göstergesinin bir türevidir. Bir çok stratejist Tradingview' de gösterge' yi basit hareketli ortalamalarla ele almış ve en büyük hatayı sadece sıkışma ve sıkışmadan çıkış süreçlerini ele alarak bakmışlardır. Fakat ben algoritmayı piyasaların asıl patlama yapacağı yeri tespit etmek için kullandım. Örneğin SMA' ları kullanmak yerine Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalamaları ve Hull MA' ları kullanarak onları Linerar Regresyon Eğrisinde stress testine tabi tuttum. Buda bana daha duyarlı bir algoritma geliştirmem ve asıl patlamanın olacağı yerleri tespit etmem için fırsat verdi. Orta hattaki Gri Daireler, piyasanın yeni bir sıkışmaya girdiğini gösteriyor ( Bollinger Bantları ve Keltner Kanalı'nda). Bu, düşük volatilite anlamına gelir, piyasa kendisini patlayıcı bir harekete hazırlar (yukarı veya aşağı). Beyaz Daireler ise sıkışmadan çıkmak üzere olduğu anlamına gelir. Hiç kimsenin hesap edemediği Mavi Daireler ise artık sıkışmadan çıkıldığını ve patlamanın gerçekleştiğini haber verir.
Mr.Carter, gri bir çarpı işaretinden sonra ilk griye kadar beklemenizi ve momentum yönünde bir pozisyon almanızı önerir (örneğin, momentum değeri sıfırın üstünde ise, rahat olun). Momentum değiştiğinde pozisyondan çıkın (artırma veya azaltma, bunu o bir renk değişikliği ile belirtilir). Bu algoritmada ben, ADX ve WaveTrend gibi ek bir gösterge kullanarak iyi giriş noktalarıelde etmeye çalıştım. Histogramı çizmek için ise Linear Regresyon tabanlı farklı bir yöntem kullandım. Mr.Carter basit bir momentum göstergesi kullanır.
Özetle bu algoritma ek 4-5 göstergenin harmanlandığı sıkı bir algoritmadır. Herkese Kolaylıklar dilerim...
Sürüm Notları: EN: Length fixed. (33 to 34)
TR: Periyotlar düzeltildi. (33' den 34'e)
Yalnızca davetli komut dosyası

Bu komut dosyasına erişim, yazar tarafından yetkilendirilen kullanıcılarla sınırlıdır ve genellikle ödeme gerektirir. Sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz, ancak bunu yalnızca izin talep edip yazarından bu izni aldıktan sonra kullanabileceksiniz. Daha fazla bilgi için Top10Algo ile iletişime geçin veya yazarın aşağıdaki talimatlarını izleyin.

TradingView, yazarına % 100 güvenip komut dosyasının nasıl çalıştığını anlayana kadar bir komut dosyası için ödeme yapmamanızı ve onu kullanmamanızı önerir. Çoğu durumda, Topluluk Kütüphanemizde ücretsiz olarak iyi bir açık kaynak alternatifi bulabilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?

Hatırlatma: erişim istemeden önce lütfen okuyun.