RicardoSantos

[RS][GLAZ]chrislig 5day4 V0

597 görüntülenme
37
EXPERIMENTAL: Request for chrislig.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının yazarı açık kaynak olarak yayınladı, böylece yatırımcılar bunu anlayabilir ve doğrulayabilir. Yazara tebrikler! Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları tarafından belirlenmektedir. Bir grafikte kullanmak için favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
study(title="[RS][GLAZ]chrislig 5day4 V0", shorttitle="[RS][GLAZ]chrislig.5d4.V0", overlay=true)
// ||---  Condition 1 : stock goes up or down 5x in a row
isup(lookback) => close[0+lookback] >= close[1+lookback] ? true : false
isdown(lookback) => close[0+lookback] <= close[1+lookback] ? true : false
condition1 = isup(0) and isup(1) and isup(2) and isup(3) and isup(4) ? 1 :
    isdown(0) and isdown(1) and isdown(2) and isdown(3) and isdown(4) ? -1 : 0
//bgcolor(condition1 == 1 ? green : na)
//bgcolor(condition1 == -1 ? maroon : na)
// ||---  Condition 2 : high of the diference of MA(200) and close
ma1 = sma(close, 200)
diference = close-ma1
difmax = highest(diference, 200)
difmin = lowest(diference, 200)
condition2 = diference >= difmax ? 1 : diference <= difmin ? -1 : 0
// ||---  Outputs
out1 = condition1 == 1 and condition2 == 1 ? true : false
out2 = condition1 == -1 and condition2 == -1 ? true : false
plotshape(out1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="BUY")
plotshape(out2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=maroon, text="SELL")

// ||---  Previous code:
//DV=sma(close,200)
//perc=abs(close-DV)/DV
//pp=highest(perc,200)
//bars=input(5)
//bindex=close>close[1] and bindex[1]<bars?nz(bindex[1])+1:1
//hh= close>close[1] and hh[1]>=bindex? nz(hh[1])+1:1
//ret=iff(hh>bindex,-1,na)
//plotarrow(ret)
//plot(DV)
//plot(perc)

Yorumlar