synapticEx

ThreeDoves Strategy Long/Short Term - synapticex

I was trying to test the GalloBias indicator so I decided to create a basic strategy for it. Maybe it is a bit naive, because there is no proper risk management and explicit costs implemented in it. So keep in mind the probably won't work on a real account.
http://synapticex.com/

Notes:
DirectionGalloLength: it is the period input for GalloBias
DirectionGalloTF: it should be greater than the current Time Frame but not too much
EntryKamaLength and ConfirmationKamaLength are the period inputs for the relative kama MAs that function as a filter for the shorter term trend.
ROClength for the Rate of Change indicator used for entry, so a greater input will lead to less trades and viceversa.

Once the GalloBias finds the general trend the bot is allowed to take trades only in that direction and when kama confirms the same as soon as the roc cross the zero line.
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//@version=2
//synapticex.com
DirectionGalloLength = input(15, minval=1) 
DirectionGalloTF = input(title="DirectionGalloTF", type=resolution, defval = "D")
EntryKamaLength = input(9, minval=1) 
ConfirmationKamaLength=input(4, minval=1) 
ROCLength=input(7, minval=1) 

gallo(length)=>
  volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
  change = abs(close-close[length-1])
  er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
  sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
  k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
  
galloDir = security(tickerid,DirectionGalloTF, gallo(DirectionGalloLength))
galloA = sma(galloDir, 5)
kamaEn = security(tickerid,period,gallo(EntryKamaLength))
kamaConf = security(tickerid,period,gallo(ConfirmationKamaLength))

fillcolor = galloDir>galloA ? lime : galloDir==galloA ? gray : red
fill(plot(galloDir, color=fillcolor, title="GalloBias",transp=0, trackprice=false, style=line),plot(galloA, color=fillcolor, title="GalloBiasAverage",transp=0, trackprice=false, style=line), gray, transp=0)
plot(kamaEn, color=gray, title="EntryKama",transp=0, trackprice=false, style=line)
plot(kamaConf, color=red, title="kamaConfirmation",transp=0, trackprice=false, style=line)
roc = roc(close, ROCLength)

strategy("ThreeDoves", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)

buyEntry = galloDir>galloA and roc[1]<0 and roc >0 and kamaConf > kamaEn
sellEntry = galloDir<galloA and roc[1]>0 and roc <0 and kamaConf < kamaEn

buyExit = galloDir<galloA or (roc[1]>0 and roc<0)
sellExit = galloDir>galloA or (roc[1]<0 and roc>0)

if (buyEntry)
  strategy.entry("GALLOL", strategy.long, 5, comment="GALLO LONG")
else
  strategy.close("GALLOL", when=buyExit)

if (sellEntry)
  strategy.entry("GALLOS", strategy.short, 5, comment="GALLO SHORT")
else
  strategy.close("GALLOS", when=sellExit)