sethhunter555

pala neylerse güzel eyler :) ytd

BIST:XU100   BIST 100 Endeksi
pala neylerse güzel eyler :) ytd