Trader_FRATY

#TRKCM TEKNIK ANALİZİ

BIST:TRKCM   None
Olustdugu ters obo ıle cıkıs yapmak ısteyen trakya cam fan dırenclerı ıl ıb dırencleri asarısda orta vadede ıyı rakam getıre cege benzemektedir.