TOBO vari bir formasyon oluşturup oluşturmuş olduğu boyun bölgesi üzeri kırılımını gerçekleştirmiş.
2081 üzerinde kalmaya başlayınca hareketi hızlanır.