Saatlik grafiğinde sıkışmaya başlamış.
0.000071 seviyesi kırılım ve bu bölgeyi desteğe çevirmesi halinde:

1. hedef 0.000080 2. hedef 0.000088 ana nihai hedef ile 0.000123 seviyesidir.