ytd,
orn coinbase listelenmesini de arkasına alarak hızlıca bir ivme kazanabilir.
retest yapmasına bağlı olarak girilebilir.