kendine_analist

Medtr - Hisse Geri Alım Programı nedir, nasıl çalışır?

Eğitim
kendine_analist Güncellendi   
BIST:MEDTR   MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merhaba,

Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin hisse geri alım programları yaptığını görmekteyiz. Peki ya bu ne işe yarar, fiyata ne gibi etkileri olur dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalışacağım. Son zamanlarda geri alım programı açıklayan Meditera Tıbbi Malzeme firması üzerinden duruma bakalım:

HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI
Share buybacks and why they’re important to shareholders
Hisse geri alımı nedir?
Hisse geri alımı, şirketlerin geri satın alınan hisse senetlerini iptal ederek sermayelerini azaltmak için kendi hisselerini geri satın aldıkları bir hissedar ödeme şeklidir. Tedavüldeki hisse sayısı düşerken, hissedarların şirketteki payları ve gelecekteki temettülerden alacakları tutar artar.
Hisse Geri Alımları Nasıl Çalışır?
Hisse geri alımları, şirketler hisselerini geri almaya karar verdiğinde gerçekleşir. Hisse senetlerini açık piyasadan veya doğrudan yatırımcılardan geri satın alma şeklinde yapılır. Hisse geri alımı olarak da bilinen bu işlem genellikle aşağıdakileri gerçekleştirmek için yapılır:
• Özkaynak değerinde bir artış
• Şirketin finansal pozisyonunda bir artış
• Konsolidasyon
Hisse Geri Alımlarının Avantajları ve Dezavantajları
Avantajlar
• Hisse geri alımı, şirketin hisselerinin değerinin düşük olduğuna inandığını ve parayı hissedarların cebine geri koymak için etkili bir yöntem olduğunu gösterir.
• Hisselerin yeniden satın alınması, mevcut hisselerin sayısını azaltarak her birinin şirketin daha büyük bir yüzdesine sahip olmasını sağlar.
• Hisse senedinin HBK’sı(Hisse Başı Kar) artar, bu da hisse fiyatının aynı kaldığı varsayıldığında fiyat-kazanç oranının (F/K) düşeceği anlamına gelir. Matematiksel olarak, hisselerin değeri değişmedi, ancak daha düşük F/K oranı, hisse fiyatının daha iyi bir değeri temsil ettiği izlenimini verebilir ve böylece hisse senedini potansiyel yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir.
Dezavantajları
• Geri alımlara yönelik bir eleştiri, bunların genellikle yanlış zamanlanmış olmalarıdır. Bir şirket, bol miktarda nakdi olduğunda veya şirket ve borsa için finansal sağlık döneminde hisseleri geri alabilir.
• Şirketin hisse senedi fiyatının böyle zamanlarda yüksek olması muhtemeldir ve geri alımdan sonra fiyat düşebilir. Hisse senedi fiyatındaki bir düşüş, şirketin o kadar da sağlıklı olmadığı anlamına gelebilir.
• Hisselerin yeniden satın alınması, yatırımcılara şirketin büyümek için başka karlı fırsatlara sahip olmadığı izlenimini de verebilir, bu da gelir ve kâr artışı arayan büyüme yatırımcıları için bir sorundur. Bir şirket, pazardaki veya ekonomideki değişiklikler nedeniyle hisseleri geri almak zorunda değildir.
• Ekonomi gerilerse veya şirket karşılayamayacağı finansal yükümlülüklerle karşı karşıya kalırsa, hisselerin geri satın alınması işi tehlikeli bir duruma sokar.

Kısaca;
Artıları

 Şirketin hisselerinin değerinin düşük olduğuna inandığını gösterir
 Hisse sayısını azalttığı için hisse değerini arttırır
 Hisse senedini potansiyel yatırımcılar için daha çekici hale getirir
Eksileri
 Zamansız olabilir
 Fiyatta düşüşe yol açabilir, bu da şirketin sağlıklı olmadığı anlamına gelir
 Pazar, şirketin büyüme fırsatları olmadığına inanabilir
 Ekonomik gerileme sırasında zorluklar yaratabilir

MEDITERA TIBBİ MALZEME
F/K: 13,7
PD/DD: 7,36
FD Adet: 24,454,626

MEDİTERA TIBBİ MALZEME 2022 Yılı 3. Çeyrek Finansal Görünüm Değerlendirme:

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, 16 Mayıs 2022 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan 2022 yılına ilişkin satış hasılatı ve FAVÖK büyüme beklentilerinin üst sınıra yakın seviyelerde gerçekleşmesi ağırlıklı muhtemeldir. Nakit yönetiminin her dönemde oldukça önemli ve öncelikli olduğu Şirketimiz, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de net nakit pozisyonunu korumuş ve 336 M TL Net Nakit kaydetmiştir. Şirketimizin faaliyette bulunduğu sektör itibariyle, COVID-19 döneminde oluşan stokların 2021 yılında eriyerek 2022 yılında talebin tahminlerimiz doğrultusunda normalize olduğunu görmekteyiz. Devam eden çeyreklerde de talebin sektör dinamikleri doğrultusunda devam etmesini beklemekteyiz.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09. 01 .2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 03.07.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,
2. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000- TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet)
B Grubu, MEDTR , TREMDTR00028 11.01.2023 40 .000 0,034 37,76
B Grubu, MEDTR , TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43
B Grubu, MEDTR , TREMDTR00028 13.01.2023 5.000 0,004 39,43
B Grubu, MEDTR , TREMDTR00028 17.01.2023 15.000 0,013 41,8


9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 17 Ocak 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 17 Ocak 2023 tarihinde 41,36 TL-42,00 TL fiyat aralığından (ortalama 41,80 TL) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 81.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,06807)
İşlem aktif:
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028
18.01.2023
10.000 adet
0,008
41,66 fiyat

üzerinden alıma devam edildi.
İşlem aktif:
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.01.2023 9.000 adet 0,008 40,29 fiyat
İşlem aktif:
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.01.2023 40.000 0,034 37,76 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.01.2023 5.000 0,004 39,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.01.2023 15.000 0,013 41,8 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 18.01.2023 10.000 0,008 41,66 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.01.2023 9.000 0,008 40,29 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.01.2023 15.000 0,013 40,45 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.01.2023 15.000 0,013 40,13


9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 23 Ocak 2023 tarihinde 40,08 TL-40,16 TL fiyat aralığından (ortalama 40,13 TL) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 130.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,10924)

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.