YTD
Yorum: 15.2968'den alım yaptım. Parçalı alım yapmak için takipteyim.
Yorum: Parçalı alım ile ortalamamı 15.30 bandına getirmiştim. 16.62'den kar aldım. %8 civarında kar ile işlem kapandı.

Yorumlar