Fiyatı izleme üzerine kendime özel nottur.Alım yerleri ve hedefler grafikte mevcuttur.

Think Big.Think Positive.