Oluşturmuş olduğu bayrak tipi formasyonun kırılımını gerçekleştirmekte.
P noktası üzerinde 2 mum kapattığı takdirde sert hareketlere başlayabilir.