ddoymmy

Kervan Gıdaya İki Çizgide Biz Atalım Dedik

Destek 1.16
Diren 1.27 -- 1. 40 $$$$$$$$$$$$$$$$$