BIST:HEKTS   HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş
tepeye geldi .yürü aşağa
Emir iptal: mortingen olduk .adam tavana gitti