BIST:FROTO   FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş
FROTO (FORD OTOMOTİV AŞ)
163 LİRA ALTINI KIRMAZ ,YUKARIYA DOĞRU GİDER İSE 188 LER YUKARI KIRAR İSE 211- 214 HEDEFİ OLUR.
Bende olsa 163 altı SAT_OL(Sat-Dur) olabilirdim.
Yada almak için 163 leri yakalamak isterdim.
**
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
**
HALKA AÇIKLIK.....: % 18
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye...............350.910.000.-
Kayıtlı Sermaye Tavanı............................500.000.000.-
**
BIST 100 Endeksi son bir yılda %32 değer kazanırken,
FROTO ise %94 değer kazandı.
Son bir yılda en düşük 79.15
en yüksek 241.95 seviyesini gördü.
**
ANALİZ HEDEF FİYATI (İŞ BANKASI ) HEDEF FİYATI..: 240 LİRA --BAŞKA BİR BANKA 201 .-TL.-
DİĞER HİSSELER İÇİN ANALİST HEDEF FİYATLARI
TOASO .....: 46,50.-
OTKAR .....:323.00.-
DOAS .......: 32.00
TTRAK ......223.00.-
**
2021 YILI İLK 6 AYLIK (Sunum Para Birimi..1.000 TL)
Hasılat..........................26.786.744
Satışların Maliyeti............-23.201.463
BRÜT KAR.......................3.585.281
FİNANSMAN GELİR GİDERİ BİRBİRİNE DENK GİBİ
DÖNEM KARI................2.818.577 (1.+2. ÇEYREK)
**
2021 YILI 2 ÇEYREK İLE 2020 YILI 2.ÇEYREK KIYASLARSAK
2.Çeyrek 2021 gelir tablosunda net satışları %84 oranında
artarak 10.53 milyar TL olarak gerçekleşti.
Satışlardaki artış
ile birlikte net kâr %257 artarak 999.20 milyon TL'ye
yükseldi.
Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre %0 artarak 4.0 milyar TL seviyesine yükseldi.
**
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
FORD DEUTSCHLAND HOLDING GMBH 143.997.036,76 41,04 41,04
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 135.631.304,47 38,65 38,65
DİĞER 71.281.658,77 20,31 20,31
+
TOPLAM 350.910.000 100 100
**
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
FORD DEUTSCHLAND HOLDING GMBH 143.997.036,76 TRY 41,04
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 135.631.304,47 TRY 38,65
DİĞER 71.281.658,77 TRY 20,31
**
**
Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL) Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
FROTO 62.366.544,56 17,77
**

ŞİRKET...........FK.............. PD /DD
FROTO ............9.53...........8.34
DOAS .............3.73............2.43
TTRAK ...........7.07............7.13
TOASO ...........8. 40 ............5.17
OTKAR ...........8.97............7.87
**

**
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özet Bilgi
Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında

Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şirketimizin 13 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 2009 tarihli Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesini takiben Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

**
11.08.2021 KAP BİLGLENDİRMESİ
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özet Bilgi
Dava Açılması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar
22 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu suistimal ile ilgili olarak, 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli finansal raporlarımızda da açıklandığı üzere Şirketimiz iç denetim birimimiz ile birlikte bu konuda uzman bağımsız bir kurumdan aldığımız suistimal denetim hizmetine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız kurumdan alınan raporda (i) 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarımızda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskimizin bulunmadığı ve (ii) bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir.

Bu doğrultuda Şirketimizce, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerimizin; bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve Şirketimizle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak, belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketimizin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık %3 olup, bu bayilerimizle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayilerimiz ve bu süreçte bünyemize katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla Şirketimiz faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir.

6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız finansal tablolarda 323 Milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Söz konusu alacağın yaklaşık 225 Milyon TL'sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin Şirketimize olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.

Mevcut ve başlatılacak önemli hukuki süreçler ile ilgili önemli sonuç doğuran, somut ve belirgin bir yargıya varılmasına imkan veren önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde, bu gelişmelerin yatırımcılarımız ile paylaşılmasına devam edilecektir.

Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
**
AL-SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
OTOMOTİVE KISA BİR BAKIŞTIR.
İşlem aktif: BİLGİ: 13.EYLÜL 2021 ALINTI
Borsa İstanbul’da ağırlıklı olarak yabancı kurumsal yatırımcı işlemlerine aracılık eden kurumlardan derlediğimiz
verilere göre 10 Eylül tarihinde bu kurumlar toplam 1.780 milyon TL alım, 1.974 milyon TL satım ile ''net 194
milyon TL satış'‘ gerçekleştirdi.
Hacim ve kademelere göre alım tarafında FROTO dikkat çekerken,
en çok satılan
hisselerde ise ....,......., ....., öne çıkıyor.
Haftalık kümülatif para çıkışı “net 142 milyon TL’’ olurken, son bir aylık kümülatif rakamlarda ise “net 654 milyon
TL’’ para girişi görülüyor.
İşlem aktif: KAP Haberleri - (27/09/2021)
2026’ya kadar yapacağı 20,5 milyar TL yatırım için sağlanan teşvikler arasında için kurumlar vergisi indirimi (yatırım harcamalarının %100’üne kadar), KDV ve gümrük vergisi istisnaları, çalışanlar için sosyal güvenlik ve gelir vergisi desteği ve enerji teşvikleri yer alıyor.
En önemli madde kurumlar vergisi indiriminin yatırım harcamalarının %100’üne kadar olacak olması olup, uzun dönem boyunca şirketin vergi oranını sıfıra yakın tutacaktır. Ayrıca yatırım harcamaları yapıldıkça şirket önden vergi geliri kaydetmeyi de seçebilir.
İşlem aktif: tepki yükselişini yaptı.
150-170 bandına girdi.
121.30 görülebilir endekse göre.. destek -direnç takip etmekte fayda var.