#ETH

#Bitcoin bu seviyelerde olduğu sürece hareket alanımız çizdiğimiz kanal arası 3230 $ güzel bir destek. #BTC salmazsa bu arada hareketini sürdürecektir.


#BTC Dominance: % 40 .80
#ETH Dominance: % 19. 40

Demek oluyor ki; fiyat olarak değil piyasa büyüklüğü bakımından olarak
1 BTC = 2 ETH