ENJUSDT düşeni kırıp retest noktasında bayrağı dikmiş durumda. Çok hızlı bir şekilde hedefe gitmesini beklemekteyim.
YTD