$BTT
sıkışıyor, FED olumsuz etkilemezse artış bekliyorum