smlmmgl

BRMEN AŞIRI BORÇ VE FK ZARAR VEEE

Satış
BIST:BRMEN   BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş
BRMEN---BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI İSLETMELERI A.Ş.
ÖZSERMAYE .......... EKSİ... 11 MİLYON 926 BİN 664.
**
FK........ZARAR
---
PD /DD..EKSİ -3,10
**
KAP
BRMEN 19 AĞUSTOS 2021 FİNASAL RAPOR
İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik
30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarının 12.486.636 TL üzerinde gerçekleşmiştir.
Grup'un 30.06.2021 tarihi itibarıyla özkaynakları negatif 11.926.674 TL aynı tarihte sona eren altı aylık dönemde net dönem zararı 1.441.758 TL'dir.
Grup, vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere ortağı Yaşar Küçükçalık`tan aldığı ticari olmayan borç 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile adat faizleri dahil 13.021.248 TL tutarındadır (Not 8, 25). 2.7. numaralı finansal tablo dipnotunda ifade edilen bu olay veya şartlar, bu dipnotta açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. İşletmenin sürekliliği Grup'a ilave fon girişine ve/veya operasyonel faaliyetlerinin sürekliliği ile karlılığına bağlıdır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.
19 Ağustos 2021
Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Atilla DALGIÇ
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
**
BRMEN İÇİN DENİYOR Kİ: İŞLER İYİ DEĞİL..
**
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.441.881..............2021 YILI İLK 6 AY
-30.009.632.............2020 YILI İLK 6 AY
*
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar...... YAKIN İZLEME PAZARI
İşlem Gördüğü Pazar.........Gözaltı Pazarı
**
Fiili Dolaşım Oranı........... % 99,17
Piyasa Değeri.......................TL..36.983.749.- TL
**
Halka Açıklık........... % 99,17
**
Senet Sayısı 16 MİLYON KUSUR ADET..
**
Ortalama Hacim (3Ay)
61.446
**

Serdar BAŞ
Muh . ve Finans Müdürü - Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
account@birlikmensucat.com. tr
0 224 714 80 41
**
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
16.437.222
**
Öz Sermaye...........EKSİ -11.932.632.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı
50.000.000
**
KAP BİLGİLENDİRMESİ
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.
**
**
not:Tahsisli ONAYI İLE İLGİLİ BEN KAP DA BİR ŞEY GÖRMEDİM.
Ancak bir yorumda TAHSİSLİ ONAYI GELDİ Mİ diye bir soru vardı.
**
işletme sıkıntılı. Bir çözüm yolu bulunmaz ise : ÜSTTA BAĞIMSIZ DENETÇİ OLACAĞINI BİR ŞEKLİ İLE SÖYLEMİŞ.

**
AL SAT TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
**
GEÇMİŞTEN BİR BİLGİ: GAZETE HABERİ
01 Mart 2021 Pazartesi - HABER
Borsa İstanbul'dan önemli karar! Artı Yatırım Holding’in Borsa İstanbul kotundan çıkarılmasına karar verildi. Artı Yatırım Holding hissesi özsermayesinin eksiye düşmesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede olması nedeniyle Borsa İstanbul kotundan çıkarılmasına kararı verildi

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.