Direnç kırılırsa temiz bir yolu var.
Ama direnç kale kadar sağlam.
Yatırım tavsiyesi değildir.