tamamen kişisel bir deneme olup strateji belirtmez